LiepU viesojas lektore no Bulgārijas, kura strādās projektā

Pagājušajā nedēļā Liepājas Universitātē viesojās vieslektore un Galvenā asistente Informācijas tehnoloģijās Radka Načeva (Radka Nacheva) no Varnas Ekonomikas augstskolas Bulgārijā, kura bija ieradusies Erasmus + docētāju vizītē. Vieslektore pasniedza lekcijas bakalaura un maģistra studiju programmās “Informācijas tehonoloģijas” par tēmu “Biznesa modelēšana”.

No 2020. akadēmiskā gada 1. februāra paredzēts, ka Radka Načeva strādās arī kā ārvalstu viespasniedzēja bakalaura un maģistra studiju programmās “Informācijas tehnoloģijas” un “Datorzinātnes” Eiropas Sociālā fonda finansējuma projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021. Tādējādi 7. novembrī Radkai Načevai bija iepazīšanās tikšanās ar Dabas un inženierzinātņu fakultātes (DIF) dekāni Anitu Jansoni un studiju programmas direktoru Dzintaru Tomsonu, kurā tika pārrunāti pienākumi un aktivitātes projektā paredzēto uzdevumu īstenošanā.