Dizaina studenti atklājuši pašportretu izstādi

Liepājas Universitātē starptautiskās zinātniskās konferences “Inovācijas un kreativitāte” ietvaros tikusi atklāta bakalaura studiju programmas “Dizains” 1. kursa studentu veidotā pašportretu izstāde. Projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 viespasniedzējs Vakaris Bernotas (Vakaris Bernotas) no Viļņas Mākslas akadēmijas stāsta: “Katrs studenta darbs ir savādāks un unikāls, un katrs students pakāpeniski strādāja pie sava pašportreta izveides, kas katram no viņiem ir izdevies.”

Studenti par izstādi atsaucās ļoti pozitīvi. Kā stāsta šīs programmas viena no studentēm Līga Ekšteina: “Tā doma atrast savu stāstu ir aizraujoša, pasniedzējs sniedz ieskatīties sevī un izprast sevi tajā mākslas pasaulē, kas mēs esam. Esam priecīgi par iespēju, ka mūsu darbi tiek izrādīti jau 1. kursā. Esam apguvuši arī tehniskās iemaņas, kā izveidot izstādi, kas ir būtiski un par ko ļoti pateicamies viespasniedzējam.”