Viespasniedzējs no Klaipēdas uzsācis darbu LiepU

Viespasniedzējs Remigijus Kinderis (Remigijus Kinderis) no Klaipēdas Valsts Lietišķo zinātņu universitātes ir uzsācis darbu Liepājas Universitātē no 2018. gada 1. novembra, pasniedzot lekcijas bakalaura studiju programmā “Tūrisms un rekreācijas vadība” projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt ārvalstu pasniedzēju iesaisti akadēmiskajā darbā un zinātniskajā pētniecībā stratēģiskās specializācijas jomās, lai nodrošinātu kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un pētniecībā balstītu augstāko izglītību un pilnveidotu sadarbību ar nozaru komersantiem, sekmējot zināšanu komercializāciju.

Dr. Remigijus Kinderis ir pasniedzējs un stratēģiskās attīstības direktora vietnieks Klaipēdas Valsts Lietišķo zinātņu universitātē, kā arī ir augstākās un profesionālās izglītības kvalitātes eksperta vietnieks Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Bosnijā un Hercegovinā un uzņēmējdarbības konsultants. Viespasniedzējs ir ieguvis doktora grādu sociālajās zinātnēs un vadībā Kauņas Tehnoloģiju universitātē.

Viespasniedzējs šodien pabeidza sniegt lekciju kursus LiepU bakalaura studiju programmas “Tūrisms un rekreācijas vadība” 1. kursa studentiem studiju modulī “Starptautiskais tūrisms un globalizācija” un “Tūrisma pamati (4 kredītpunktu apjomā), bet jau pavasarī vieslektors turpinās sniegt lekcijas studiju moduļa pēdējā kursā “Tūrisma vadība” (3 kredītpunktu apjomā). Jāpiemin, ka veiksmīga sadarbība ar pasniedzēju ir notikusi arī iepriekš, kad tika lasītas lekcijas LiepU Vadības un Sociālo zinātņu fakultātē.

Paredzēts, ka līdz 2020. gada jūnijam LiepU strādās 7 viespasniedzēji no Lietuvas un Bulgārijas, kuri lasīs lekcijas un nodarbosies ar zinātnisko pētniecību šajās stratēģiskās specializācijas jomās.